Blogs

Psychologisch woordenboek: rumineren versus piekeren

Veel mensen denken dat onze hersenen er vooral zijn om dingen te onthouden. Ons brein is echter veel mooier en complexer dan een opslagschijf. We kunnen ermee denken! Problemen analyseren, verbanden leggen en zelfs zaken bedenken die nog niet eens bestaan. Denken levert ons veel op, maar het kan ook in de weg zitten.

De Psychologie van Veranderen

Hoe kan het dat destructieve en niet-functionele gewoonten vaak zo verbazingwekkend lastig te veranderen zijn? Zelfs als je maar al te goed beseft dat drinken meer kapot maakt dan je lief is, dat de schurende ademhaling rechtstreeks met de sigaret te maken heeft en het vermijden van spoken of eeuwige piekeren je echt niet verder helpt. Veel mensen weten heus wat er 'mis' is, maar toch is dat inzicht zelden genoeg om te veranderen.

Dossier communicatie: wat wil je eigenlijk zeggen?

Communicatie is het smeermiddel van elke relatie. Je zou het nog sterker kunnen stellen: relatie = communicatie. Hiervoor gebruiken we woorden, gebaren en blikken. Het schijnt dat de meeste mensen zo'n 60.000 woorden in hun vocabulaire hebben en die gebruiken ze, bij nadere beschouwing, vaak op een nogal willekeurige, slordige, dwingende of indirecte manier. Elke relatietherapeut zal dat beamen. Mensen raken vaak genoeg geïrriteerd of teleurgesteld omdat een toehoorder maar niet 'wil' begrijpen wat voor hen zo vanzelfsprekend is.

Piekervrij leven door anders naar je gepieker te kijken

Piekeren is een hardnekkig fenomeen. Je hersenen blijven in cirkeltjes draaien omdat je ooit (bewust of onbewust) de conclusie hebt getrokken dat het nutteloze piekeren behulpzaam zou zijn. Als je na dagen tobben een goed cijfer haalt voor je tentamen kun je misschien denken dat je dit goede resultaat mede aan het gepieker te danken hebt. Dit soort associaties houden de piekermolen in stand.

Jonge vrouwen eerder burned-out

Je wilt werken maar kunt het niet meer. Alleen al de gedachte dat je naar je werk moet doet je verlammen. Opgebrand. Een op de vijf Nederlanders krijgt er ergens in zijn leven mee te maken: een burn-out. Het kan de beste overkomen, maar wie loopt nu het grootste risico? Wat velen niet beseffen is dat juist jonge vrouwen zonder gezin een kwetsbare groep vormen.

Gratis online cursus: communiceren kun je leren

Communicatie is het smeermiddel van elke relatie. Je zou het nog sterker kunnen stellen: relatie = communicatie. Hiervoor gebruiken we woorden, gebaren en blikken. Het schijnt dat de meeste mensen zo'n 60.000 woorden in hun vocabulaire hebben en die gebruiken ze, bij nadere beschouwing, vaak op een nogal willekeurige, slordige, dwingende of indirecte manier. Elke relatietherapeut zal dat beamen.

Ruziemaken heilzaam, mits...

Conflicten zijn soms broodnodig om uit te praten wat je stoort aan je partner. Ga je die uit de weg, dan zal dat jullie vertrouwen in elkaar en de intimiteit niet ten goede komen. Ruziemaken met je hartendief is prima, als je het maar goed doet. Dit onderzoek bevestigt het maar weer eens. Sommige veelplegers hebben een prima relatie. Dat komt omdat zij met hun woorden en gedrag de ander niet nodeloos kwetsen en weinig schade achterlaten.

Psychologisch woordenboek: bindingsangst

Serieuze pathologie of gezonde twijfel? Iedereen is bekend met de term ‘bindingsangst’. Het wordt door leken vaak onterecht uitgesproken alsof het serieuze psychologische diagnose betreft. Het officiële Groene Boekje van de klinische psychologie (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) spreekt van een 'reactieve hechtingstoornis'; een ontwikkelingsstoornis bij kinderen die van invloed kan zijn op relaties in het latere leven. Dat is andere koek.

Psychologisch woordenboek: de underdog

De onderste hond boven: het is een dankbaar thema in boeken en films: de underdog die, tegen alle verwachting en redelijkheid in, als overwinnaar uit de bus komt. Denk aan Rocky Balboa. We hebben sympathie voor individuen of groepen die ondanks obstakels en handicaps, ondanks de extra steun, geld en middelen die de top dogs genieten toch als sterksten boven komen drijven. De succesvolle underdog laat zien dat kleine wonderen de wereld niet uit zijn. Dat geeft hoop. In de praktijk van alledag blijft de onderste hond helaas vaak onder liggen.

De betekenis van Auw!

Pijn is even concreet als mysterieus. Houd je vinger tegen een kokende pan water en er is geen twijfel waar je de pijn voelt. Reflexmatig trek je je hand weg van dat glimmend stuk staal. Vreemd is dat het pijngevoel pas ontstaat in de hersenschors. Tussen vinger en brein is er van alles aan de hand.